لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت – صفحه مسي، صفحه مسی ارت، صفحه مس، صفحه مسی چاه ارت خرداد 1397

قیمت لوازم چاه ارت

صفحه مسی

 

صفحه مسی 3*66*66 باهنر خلوص 99.9 درصد مس، قیمت هر صفحه: 713,000 تومان

صفحه مسی 5*66*66 باهنر با خلوص 99.9 درصد مس، قیمت هر صفحه: 1,176,000 تومان


صفحه مسی 3*50*50 طرح باهنر با خلوص 99.9 درصد مس، قیمت هر صفحه: 418,000 تومان

صفحه مسی 5*50*50 طرح باهنر با خلوص 99.9 درصد مس، قیمت هر صفحه: 689,000 تومان


صفحه مسی ذوبی 3*70*70 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 572,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 4*70*70 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 753,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 5*70*70 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 931,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 3*60*60 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 422,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 4*60*60 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 555,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 5*60*60 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 694,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 3*50*50 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 301,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 4*50*50 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 407,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 5*50*50 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 495,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 3*40*40 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 194,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 4*40*40 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 261,000 تومان

صفحه مسی ذوبی 5*40*40 مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: 327,000 تومان


صفحه مسی اتمایز 4*70*70 روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: 205,000 تومان

صفحه مسی اتمایز 4*60*60 روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: 150,000 تومان

صفحه مسی اتمایز 4*50*50 روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: 125,000 تومان

صفحه مسی اتمایز 4*40*40 روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: 105,000 تومان

صفحه مسی اتمایز 4*30*30 روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: 85,000 تومان

 

 

سیم مسیسیم مسی هوایی مسبار کاوه و دنیای مس

 

سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 7,300 تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0/16 کیلو گرم)

سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 10,200 تومان – (وزن هر مترسیم مسی نمره 25: 0/23 کیلو گرم)

سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 14,000 تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0/32 کیلو گرم)

سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 19,400 تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0/45 کیلو گرم)

سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 26,600 تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0/62 کیلو گرم)

سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 36,600 تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0/86 کیلو گرم)

سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 46,200 تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1/09 کیلو گرم)

سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 56,200 تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1/33 کیلو گرم)

سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 70,800 تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1/67 کیلو گرم)

سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر قیمت: 92,800 تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2/20 کیلو گرم)

جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC – Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 null 20/2 null null

 

 

 

میله راد (میله ارت)

 

کاپر باند با ضخامت 240 میکرون مس:

میله راد کاپر باند 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 49,500 تومان

میله راد کاپر باند 1.5متری به قطر 20، قیمت: 65,000 تومان

میله راد کاپر باند 1.5 متری به قطر 16 شرکت پتونیا، قیمت: 79,500 تومان

میله راد کاپر باند 1.5 متری به قطر 20 شرکت پتونیا، قیمت: 92,000 تومان


کاپر شیلد با ضخامت بیش از 30 میکرون مس:

میله راد کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 13,000 تومان

میله راد کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 15,000 تومان


میله راد اتمایز (آبکاری مس):

میله راد اتمایز 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 20,000 تومان

میله راد اتمایز 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 25,000 تومان

میله راد اتمایز 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 35,000 تومان


میله راد تمام مس:

میله راد تمام مس 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 145,000 تومان

میله راد تمام مس 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 175,000 تومان


میله راد استنلس استیل:

میله راد استنلس استیل 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 75,000 تومان

 

 

 

اتصالات میله ارت

کوپلر اتصال دو میله ارت 1.5 متری نمره 16، قیمت: 12,000 تومان

کوپلر اتصال دو میله ارت 1.5 متری نمره 20، قیمت: 15,000 تومان

داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: 5,000 تومان

ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت 1.5 متری نمره 16، قیمت: 4,500 تومان

ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت 1.5 متری نمره 20، قیمت: 5,500 تومان

ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: 7,000 تومان

نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت تمام مس به درون زمین، قیمت: 7,500 تومان

 

 

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی

قیمت تسمه مسی

قیمت شینه مسی

قیمت میل گرد مسی

قیمت میله تمام مسی

قیمت هر کیلو گرم 39,000 تومان

جدول ابعاد تسمه مسی
3×10 3×12 3×15 3×20 3×25 3×30 3×40 3×50 3×60 3×80 3×100 3×120
5×10 5×12 5×15 5×20 5×25 5×30 5×40 5×50 5×60 5×80 5×100 5×120
10×10 10×12 10×15 10×20 10×25 10×30 10×40 10×50 10×60 10×80 10×100 10×120
15×10 15×12 15×15 15×20 15×25 15×30 15×40 15×50 15×60 15×80 15×100 15×120
20×10 20×12 20×15 20×20 20×25 20×30 20×40 20×50 20×60 20×80 20×100 20×120
جدول وزن تقریبی تسمه مسی ( شینه مسی ) با توجه به ابعاد در یک متر بر حسب گرم
120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 پهنا(میلیمتر)

ضخامت(میلیمتر)

3/214 2/679 2/143 1/607 1/339 1/071 0/803 0/669 0/535 0/401 0/321 0/276 3
5/358 4/679 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/116 0/893 0/669 0/535 0/446 5
10/716 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/071 0/893 10
16/074 13/395 10/716 8/037 6/697 5/358 4/018 3/348 2/679 2/009 1/607 1/339 15
21/432 17/86 14/288 10/72 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/143 1/786 20
جدول وزن تقریبی میل گردهای مسی با توجه به ابعاد قطر میله در یک متر برحسب گرم
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قطر(میلیمتر)
1/373 1/148 1/009 0/848 0/701 0/567 0/448 0/343 0/252 0/174 0/112 0/063 0/027 0/007 وزن(گرم)
65 60 55 50 45 40 35 30 25 22 20 18 16 15 قطر
29/617 25/236 21/305 17/725 14/145 11/22 8/587 6/309 4/381 3/392 2/804 2/271 1/794 1/577 وزن
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 قطر
280/402 253/062 227/125 202/59 179/457 157/7 137/396 118/5 100/944 84/821 70/1 56/781 44/894 34/349 وزن

 

 

سیم روکش دار و کابل روکشدار ارت شرکت سیمکو ( مفتولی و افشان )

 

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره 10 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 8500 تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره 16 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 10500 تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره 25 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 13000 تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره 35 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 16500 تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره 50 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 21000 تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره 70 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 29900 تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره 95 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 36500 تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره 120 (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: 47000 تومان

 

 

بنتونیت و خاک کاهنده مقاومت زمین

 

بنتونیت – کیسه 30 کیلوگرمی – قیمت: 7,000 تومان

بنتونیت اکتیو (اکتیودار) – کیسه 30 کیلوگرمی – قیمت: 10,000 تومان

بنتونیت سوپر اکتیو کاهنده – کیسه 23/5 کیلوگرمی – قیمت: 24,000 تومان

مواد کاهنده OHM – کیسه 15 کیلوگرمی – قیمت: 30,000 تومان      **** جدید ****

مواد کاهنده LOM – کیسه 15 کیلوگرمی – قیمت: 37,000 تومان

مواد کاهنده GIM – کیسه 15 کیلوگرمی – قیمت: 33,000 تومان

مواد کاهنده CEM – کیسه 15 کیلوگرمی – قیمت: 30,000 تومان

خاک بنتونیت حفاری – هر تن – قیمت: 220,000 تومان

زغال پودر شده – کیسه 30 کیلوگرمی – قیمت: 15,000 تومان

نمک – کیسه 25 کیلوگرمی – قیمت: 10,000 تومان

 

 

ژل کاهنده مقاومت زمین

قیمت هر گالن: 125000 تومان

اندازه: هر گالن 10 لیتری

 

 

حوضچه ارت

 

حوضچه ارت بتونی قیمت: 95000 تومان

 

حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی

قابل تحمل 5000 کیلوگرم نیرو، ساخت کشور کانادا قیمت: 150000 تومان

 

تابلو ارت (تست باکس چاه ارت)

 

قیمت: 45000 تومان

تابلو ارت روکار 20*25

تابلو ارت توکار 25*25

 

 

جوش آرگون سیم مسی به صفحه

 

جوش آرگون هر صفحه در سه نقطه

جوش آرگون سیم مسی نمره 16 تا 50، قیمت: 50000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 70 تا 120، قیمت: 60000 تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره 150 به بالا، قیمت: 70000 تومان

 

اجرای جوش کدولد

 

جوش کدولد هر صفحه در سه نقطه

جوش کدولد سیم مسی نمره 16 تا 50، قیمت: 100,000 تومان

جوش کدولد سیم مسی نمره 70 تا 120، قیمت: 115,000 تومان

جوش کدولد سیم مسی نمره 150 به بالا، قیمت: 130,000 تومان

 

قالب جوش کدولد (احتراقی یا ترمیک)

 

قالب جوش کدولد سیم به صفحه  قیمت : 180,000 تومان

قالب جوش کدولد سیم به میله راد  قیمت: 190,000 تومان

قالب جوش کدولد سیم به آرماتور  قیمت: 190,000 تومان

قالب جوش کدولد سیم به سیم  قیمت: 200,000 تومان

 

پودر جوش کدولد

 

پودر جوش کدولد 32 گرمی، قیمت هر عدد: 5,500 تومان

پودر جوش کدولد 45 گرمی، قیمت هر عدد: 6,500 تومان

پودر جوش کدولد 65 گرمی، قیمت هر عدد: 7,500 تومان

پودر جوش کدولد 90 گرمی، قیمت هر عدد: 11,000 تومان

پودر جوش کدولد 115 گرمی، قیمت هر عدد: 12,500 تومان

پودر جوش کدولد 150 گرمی، قیمت هر عدد: 15,500 تومان

پودر جوش کدولد 200 گرمی، قیمت هر عدد: 18,000 تومان

پودر جوش کدولد 250 گرمی، قیمت هر عدد: 21,500 تومان

 

دستگیره قالب جوش کدولد

قیمت: 65,000 تومان

در دو اندازه کوچک و بزرگ (متناسب با قالب جوش کدولد)

 

ست کامل تجهیزات کدولد

سمبه ، اسکراپر ، دستکش ، فندک ، فرچه سیمی و فرچه مویی

قیمت: 65,000 تومان

 

شینه ارت

شینه ارت 4 پیچ هر عدد 6000 تومان

شینه ارت 6 پیچ هر عدد 7000 تومان

شینه ارت 8 پیچ هر عدد 8000 تومان

شینه ارت 10 پیچ هر عدد 10000 تومان

شینه ارت 12 پیچ هر عدد 12000 تومان

شینه ارت 18 پیچ هر عدد 16000 تومان

شینه ارت 24 پیچ هر عدد 20000 تومان

 

ارت بار

 

ارت بار مسی 5*50*320، قیمت: 120,000 تومان

ارت بار مسی 5*50*400، قیمت: 140,000 تومان

ارت بار مسی 5*50*520، قیمت: 160,000 تومان

ارت بار قلع اندود شده 5*50*320، قیمت: 130,000 تومان

ارت بار قلع اندود شده 5*50*400، قیمت: 150,000 تومان

ارت بار قلع اندود شده 5*50*520، قیمت: 170,000 تومان

 

ارت بار استوانه ای

ارت بار استوانه ای مغزی فولاد، قیمت: 11,000 تومان

توضیحات: ارت بار استوانه ای جهت همبندی سیم ارت به استراکچر و یا دیواره آسانسور استفاده می شود

 

کابلشو

 

کابلشو نمره 16 هر عدد 1500 تومان

کابلشو نمره 25 هر عدد 2000 تومان

کابلشو نمره 35 هر عدد 2900 تومان

کابلشو نمره 50 هر عدد 3600 تومان

کابلشو نمره 70 هر عدد 3900 تومان

 

سر سیم

 

سر سیم نمره 1.5 بسته 100 تایی 15000 تومان

سرسیم نمره 2.5 بسته 100 تایی 18500 تومان

سرسیم نمره 4 بسته 100 تایی 20000 تومان

سرسیم نمره 6 بسته 100 تایی 24000 تومان

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *