لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت – صفحه مسی، صفحه مسی ارت، صفحه مس، صفحه مسی چاه ارت خرداد ۱۳۹۷

دسته‌بندی: ,
بدون دیدگاه

صفحه مسی

 

صفحه مسی ۳*۶۶*۶۶ باهنر خلوص ۹۹٫۹ درصد مس، قیمت هر صفحه: ۷۱۳,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ۵*۶۶*۶۶ باهنر با خلوص ۹۹٫۹ درصد مس، قیمت هر صفحه: ۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان


صفحه مسی ۳*۵۰*۵۰ طرح باهنر با خلوص ۹۹٫۹ درصد مس، قیمت هر صفحه: ۴۱۸,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ۵*۵۰*۵۰ طرح باهنر با خلوص ۹۹٫۹ درصد مس، قیمت هر صفحه: ۶۸۹,۰۰۰ تومان


صفحه مسی ذوبی ۳*۷۰*۷۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۵۷۲,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۴*۷۰*۷۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۷۵۳,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۵*۷۰*۷۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۹۳۱,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۳*۶۰*۶۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۴۲۲,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۴*۶۰*۶۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۵۵۵,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۵*۶۰*۶۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۶۹۴,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۳*۵۰*۵۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۳۰۱,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۴*۵۰*۵۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۴۰۷,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۵*۵۰*۵۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۴۹۵,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۳*۴۰*۴۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۱۹۴,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۴*۴۰*۴۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۲۶۱,۰۰۰ تومان

صفحه مسی ذوبی ۵*۴۰*۴۰ مواد الیاژی از مس، قیمت هر صفحه: ۳۲۷,۰۰۰ تومان


صفحه مسی اتمایز ۴*۷۰*۷۰ روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: ۲۰۵,۰۰۰ تومان

صفحه مسی اتمایز ۴*۶۰*۶۰ روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

صفحه مسی اتمایز ۴*۵۰*۵۰ روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: ۱۲۵,۰۰۰ تومان

صفحه مسی اتمایز ۴*۴۰*۴۰ روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: ۱۰۵,۰۰۰ تومان

صفحه مسی اتمایز ۴*۳۰*۳۰ روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: ۸۵,۰۰۰ تومان

 

 

سیم مسیسیم مسی هوایی مسبار کاوه و دنیای مس

 

سیم مسی نمره ۱۶ (۷ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۷,۳۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۱۶: ۰/۱۶ کیلو گرم)

سیم مسی نمره ۲۵ (۷ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۱۰,۲۰۰ تومان – (وزن هر مترسیم مسی نمره ۲۵: ۰/۲۳ کیلو گرم)

سیم مسی نمره ۳۵ (۷ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۳۵: ۰/۳۲ کیلو گرم)

سیم مسی نمره ۵۰ (۷ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۱۹,۴۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۵۰: ۰/۴۵ کیلو گرم)

سیم مسی نمره ۷۰ (۱۹ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۲۶,۶۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۷۰: ۰/۶۲ کیلو گرم)

سیم مسی نمره ۹۵ (۱۹ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۳۶,۶۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۹۵: ۰/۸۶ کیلو گرم)

سیم مسی نمره ۱۲۰ (۱۹ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۴۶,۲۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۱۲۰: ۱/۰۹ کیلو گرم)

سیم مسی نمره ۱۵۰ (۳۷ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۵۶,۲۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۱۵۰: ۱/۳۳ کیلو گرم)

سیم مسی نمره ۱۸۵ (۳۷ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۷۰,۸۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۱۸۵: ۱/۶۷ کیلو گرم)

سیم مسی نمره ۲۴۰ (۶۱ لایه هوایی) هر یک متر قیمت: ۹۲,۸۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۲۴۰: ۲/۲۰ کیلو گرم)

جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجی سیم مسی
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
۲۰ºC – Ω/Km
۱۶ ۱/۷۰ × ۷ ۵/۱ ۱۴۲/۴ ۱/۱۲۸
۲۵ ۲/۱۰ × ۷ ۶/۳ ۲۱۷/۳ ۰/۷۳۹۱
۳۵ ۲/۵۰ × ۷ ۷/۵ ۳۰۸ ۰/۵۲۱۵
۵۰ ۳/۰۰ × ۷ ۹ ۴۴۳/۵ ۰/۳۶۲۲
۵۰ ۱/۸۰ × ۱۹ ۹ ۴۳۵/۸ ۰/۳۷۲۷
۷۰ ۲/۱۰ × ۱۹ ۱۰/۵ ۵۹۳/۲ ۰/۲۵۳۸
۹۵ ۲/۵۰ × ۱۹ ۱۲/۵ ۸۴۰/۷ ۰/۱۹۳۲
۱۲۰ ۲/۸۰ × ۱۹ ۱۴ ۱۰۵۵/۰ ۰/۱۵۴۰
۱۵۰ ۲/۲۵ × ۳۷ ۱۵/۷ ۱۳۴۴/۰ ۰/۱۲۳۳
۱۸۵ ۳/۵۵ × ۱۹ ۱۷/۵ ۱۶۹۵/۰ ۰/۰۹۵۸۲
۱۸۵ ۲/۵۰ × ۳۷ ۱۷/۵ ۱۶۴۷/۰ ۰/۰۹۹۸۱
۲۴۰ null ۲۰/۲ null null

 

 

 

میله راد (میله ارت)

 

کاپر باند با ضخامت ۲۴۰ میکرون مس:

میله راد کاپر باند ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۴۹,۵۰۰ تومان

میله راد کاپر باند ۱٫۵متری به قطر ۲۰، قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومان

میله راد کاپر باند ۱٫۵ متری به قطر ۱۶ شرکت پتونیا، قیمت: ۷۹,۵۰۰ تومان

میله راد کاپر باند ۱٫۵ متری به قطر ۲۰ شرکت پتونیا، قیمت: ۹۲,۰۰۰ تومان


کاپر شیلد با ضخامت بیش از ۳۰ میکرون مس:

میله راد کاپر شیلد ۱٫۵ متری به قطر ۱۴، قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

میله راد کاپر شیلد ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان


میله راد اتمایز (آبکاری مس):

میله راد اتمایز ۱٫۵ متری به قطر ۱۴، قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

میله راد اتمایز ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

میله راد اتمایز ۱٫۵ متری به قطر ۲۰، قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان


میله راد تمام مس:

میله راد تمام مس ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ تومان

میله راد تمام مس ۱٫۵ متری به قطر ۲۰، قیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومان


میله راد استنلس استیل:

میله راد استنلس استیل ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومان

 

 

 

اتصالات میله ارت

کوپلر اتصال دو میله ارت ۱٫۵ متری نمره ۱۶، قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کوپلر اتصال دو میله ارت ۱٫۵ متری نمره ۲۰، قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت ۱٫۵ متری نمره ۱۶، قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت ۱٫۵ متری نمره ۲۰، قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت تمام مس به درون زمین، قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

 

 

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی

قیمت تسمه مسی

قیمت شینه مسی

قیمت میل گرد مسی

قیمت میله تمام مسی

قیمت هر کیلو گرم ۳۹,۰۰۰ تومان

جدول ابعاد تسمه مسی
۳×۱۰ ۳×۱۲ ۳×۱۵ ۳×۲۰ ۳×۲۵ ۳×۳۰ ۳×۴۰ ۳×۵۰ ۳×۶۰ ۳×۸۰ ۳×۱۰۰ ۳×۱۲۰
۵×۱۰ ۵×۱۲ ۵×۱۵ ۵×۲۰ ۵×۲۵ ۵×۳۰ ۵×۴۰ ۵×۵۰ ۵×۶۰ ۵×۸۰ ۵×۱۰۰ ۵×۱۲۰
۱۰×۱۰ ۱۰×۱۲ ۱۰×۱۵ ۱۰×۲۰ ۱۰×۲۵ ۱۰×۳۰ ۱۰×۴۰ ۱۰×۵۰ ۱۰×۶۰ ۱۰×۸۰ ۱۰×۱۰۰ ۱۰×۱۲۰
۱۵×۱۰ ۱۵×۱۲ ۱۵×۱۵ ۱۵×۲۰ ۱۵×۲۵ ۱۵×۳۰ ۱۵×۴۰ ۱۵×۵۰ ۱۵×۶۰ ۱۵×۸۰ ۱۵×۱۰۰ ۱۵×۱۲۰
۲۰×۱۰ ۲۰×۱۲ ۲۰×۱۵ ۲۰×۲۰ ۲۰×۲۵ ۲۰×۳۰ ۲۰×۴۰ ۲۰×۵۰ ۲۰×۶۰ ۲۰×۸۰ ۲۰×۱۰۰ ۲۰×۱۲۰
جدول وزن تقریبی تسمه مسی ( شینه مسی ) با توجه به ابعاد در یک متر بر حسب گرم
۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۵ ۲۰ ۱۵ ۱۲ ۱۰ پهنا(میلیمتر)

ضخامت(میلیمتر)

۳/۲۱۴ ۲/۶۷۹ ۲/۱۴۳ ۱/۶۰۷ ۱/۳۳۹ ۱/۰۷۱ ۰/۸۰۳ ۰/۶۶۹ ۰/۵۳۵ ۰/۴۰۱ ۰/۳۲۱ ۰/۲۷۶ ۳
۵/۳۵۸ ۴/۶۷۹ ۳/۵۷۲ ۲/۶۷۹ ۲/۲۳۲ ۱/۷۸۶ ۱/۳۳۹ ۱/۱۱۶ ۰/۸۹۳ ۰/۶۶۹ ۰/۵۳۵ ۰/۴۴۶ ۵
۱۰/۷۱۶ ۸/۹۳ ۷/۱۴۴ ۵/۳۵۸ ۴/۴۶۵ ۳/۵۷۲ ۲/۶۷۹ ۲/۲۳۲ ۱/۷۸۶ ۱/۳۳۹ ۱/۰۷۱ ۰/۸۹۳ ۱۰
۱۶/۰۷۴ ۱۳/۳۹۵ ۱۰/۷۱۶ ۸/۰۳۷ ۶/۶۹۷ ۵/۳۵۸ ۴/۰۱۸ ۳/۳۴۸ ۲/۶۷۹ ۲/۰۰۹ ۱/۶۰۷ ۱/۳۳۹ ۱۵
۲۱/۴۳۲ ۱۷/۸۶ ۱۴/۲۸۸ ۱۰/۷۲ ۸/۹۳ ۷/۱۴۴ ۵/۳۵۸ ۴/۴۶۵ ۳/۵۷۲ ۲/۶۷۹ ۲/۱۴۳ ۱/۷۸۶ ۲۰
جدول وزن تقریبی میل گردهای مسی با توجه به ابعاد قطر میله در یک متر برحسب گرم
۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ قطر(میلیمتر)
۱/۳۷۳ ۱/۱۴۸ ۱/۰۰۹ ۰/۸۴۸ ۰/۷۰۱ ۰/۵۶۷ ۰/۴۴۸ ۰/۳۴۳ ۰/۲۵۲ ۰/۱۷۴ ۰/۱۱۲ ۰/۰۶۳ ۰/۰۲۷ ۰/۰۰۷ وزن(گرم)
۶۵ ۶۰ ۵۵ ۵۰ ۴۵ ۴۰ ۳۵ ۳۰ ۲۵ ۲۲ ۲۰ ۱۸ ۱۶ ۱۵ قطر
۲۹/۶۱۷ ۲۵/۲۳۶ ۲۱/۳۰۵ ۱۷/۷۲۵ ۱۴/۱۴۵ ۱۱/۲۲ ۸/۵۸۷ ۶/۳۰۹ ۴/۳۸۱ ۳/۳۹۲ ۲/۸۰۴ ۲/۲۷۱ ۱/۷۹۴ ۱/۵۷۷ وزن
۲۰۰ ۱۹۰ ۱۸۰ ۱۷۰ ۱۶۰ ۱۵۰ ۱۴۰ ۱۳۰ ۱۲۰ ۱۱۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰ قطر
۲۸۰/۴۰۲ ۲۵۳/۰۶۲ ۲۲۷/۱۲۵ ۲۰۲/۵۹ ۱۷۹/۴۵۷ ۱۵۷/۷ ۱۳۷/۳۹۶ ۱۱۸/۵ ۱۰۰/۹۴۴ ۸۴/۸۲۱ ۷۰/۱ ۵۶/۷۸۱ ۴۴/۸۹۴ ۳۴/۳۴۹ وزن

 

 

سیم روکش دار و کابل روکشدار ارت شرکت سیمکو ( مفتولی و افشان )

 

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره ۱۰ (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: ۸۵۰۰ تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره ۱۶ (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: ۱۰۵۰۰ تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره ۲۵ (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: ۱۳۰۰۰ تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره ۳۵ (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: ۱۶۵۰۰ تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره ۵۰ (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: ۲۱۰۰۰ تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره ۷۰ (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: ۲۹۹۰۰ تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره ۹۵ (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: ۳۶۵۰۰ تومان

سیم و کابل روکش دار PVC سبز و زرد نمره ۱۲۰ (مفتولی یا افشان)، قیمت هر متر: ۴۷۰۰۰ تومان

 

 

بنتونیت و خاک کاهنده مقاومت زمین

 

بنتونیت – کیسه ۳۰ کیلوگرمی – قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

بنتونیت اکتیو (اکتیودار) – کیسه ۳۰ کیلوگرمی – قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

بنتونیت سوپر اکتیو کاهنده – کیسه ۲۳/۵ کیلوگرمی – قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

مواد کاهنده OHM – کیسه ۱۵ کیلوگرمی – قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان      **** جدید ****

مواد کاهنده LOM – کیسه ۱۵ کیلوگرمی – قیمت: ۳۷,۰۰۰ تومان

مواد کاهنده GIM – کیسه ۱۵ کیلوگرمی – قیمت: ۳۳,۰۰۰ تومان

مواد کاهنده CEM – کیسه ۱۵ کیلوگرمی – قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

خاک بنتونیت حفاری – هر تن – قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومان

زغال پودر شده – کیسه ۳۰ کیلوگرمی – قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

نمک – کیسه ۲۵ کیلوگرمی – قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

 

 

ژل کاهنده مقاومت زمین

قیمت هر گالن: ۱۲۵۰۰۰ تومان

اندازه: هر گالن ۱۰ لیتری

 

 

حوضچه ارت

 

حوضچه ارت بتونی قیمت: ۹۵۰۰۰ تومان

 

حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی

قابل تحمل ۵۰۰۰ کیلوگرم نیرو، ساخت کشور کانادا قیمت: ۱۵۰۰۰۰ تومان

 

تابلو ارت (تست باکس چاه ارت)

 

قیمت: ۴۵۰۰۰ تومان

تابلو ارت روکار ۲۰*۲۵

تابلو ارت توکار ۲۵*۲۵

 

 

جوش آرگون سیم مسی به صفحه

 

جوش آرگون هر صفحه در سه نقطه

جوش آرگون سیم مسی نمره ۱۶ تا ۵۰، قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره ۷۰ تا ۱۲۰، قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

جوش آرگون سیم مسی نمره ۱۵۰ به بالا، قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

 

اجرای جوش کدولد

 

جوش کدولد هر صفحه در سه نقطه

جوش کدولد سیم مسی نمره ۱۶ تا ۵۰، قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جوش کدولد سیم مسی نمره ۷۰ تا ۱۲۰، قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ تومان

جوش کدولد سیم مسی نمره ۱۵۰ به بالا، قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ تومان

 

قالب جوش کدولد (احتراقی یا ترمیک)

 

قالب جوش کدولد سیم به صفحه  قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان

قالب جوش کدولد سیم به میله راد  قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ تومان

قالب جوش کدولد سیم به آرماتور  قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ تومان

قالب جوش کدولد سیم به سیم  قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

 

پودر جوش کدولد

 

پودر جوش کدولد ۳۲ گرمی، قیمت هر عدد: ۵,۵۰۰ تومان

پودر جوش کدولد ۴۵ گرمی، قیمت هر عدد: ۶,۵۰۰ تومان

پودر جوش کدولد ۶۵ گرمی، قیمت هر عدد: ۷,۵۰۰ تومان

پودر جوش کدولد ۹۰ گرمی، قیمت هر عدد: ۱۱,۰۰۰ تومان

پودر جوش کدولد ۱۱۵ گرمی، قیمت هر عدد: ۱۲,۵۰۰ تومان

پودر جوش کدولد ۱۵۰ گرمی، قیمت هر عدد: ۱۵,۵۰۰ تومان

پودر جوش کدولد ۲۰۰ گرمی، قیمت هر عدد: ۱۸,۰۰۰ تومان

پودر جوش کدولد ۲۵۰ گرمی، قیمت هر عدد: ۲۱,۵۰۰ تومان

 

دستگیره قالب جوش کدولد

قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومان

در دو اندازه کوچک و بزرگ (متناسب با قالب جوش کدولد)

 

ست کامل تجهیزات کدولد

سمبه ، اسکراپر ، دستکش ، فندک ، فرچه سیمی و فرچه مویی

قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومان

 

شینه ارت

شینه ارت ۴ پیچ هر عدد ۶۰۰۰ تومان

شینه ارت ۶ پیچ هر عدد ۷۰۰۰ تومان

شینه ارت ۸ پیچ هر عدد ۸۰۰۰ تومان

شینه ارت ۱۰ پیچ هر عدد ۱۰۰۰۰ تومان

شینه ارت ۱۲ پیچ هر عدد ۱۲۰۰۰ تومان

شینه ارت ۱۸ پیچ هر عدد ۱۶۰۰۰ تومان

شینه ارت ۲۴ پیچ هر عدد ۲۰۰۰۰ تومان

 

ارت بار

 

ارت بار مسی ۵*۵۰*۳۲۰، قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

ارت بار مسی ۵*۵۰*۴۰۰، قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

ارت بار مسی ۵*۵۰*۵۲۰، قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ تومان

ارت بار قلع اندود شده ۵*۵۰*۳۲۰، قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ تومان

ارت بار قلع اندود شده ۵*۵۰*۴۰۰، قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

ارت بار قلع اندود شده ۵*۵۰*۵۲۰، قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ تومان

 

ارت بار استوانه ای

ارت بار استوانه ای مغزی فولاد، قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

توضیحات: ارت بار استوانه ای جهت همبندی سیم ارت به استراکچر و یا دیواره آسانسور استفاده می شود

 

کابلشو

 

کابلشو نمره ۱۶ هر عدد ۱۵۰۰ تومان

کابلشو نمره ۲۵ هر عدد ۲۰۰۰ تومان

کابلشو نمره ۳۵ هر عدد ۲۹۰۰ تومان

کابلشو نمره ۵۰ هر عدد ۳۶۰۰ تومان

کابلشو نمره ۷۰ هر عدد ۳۹۰۰ تومان

 

سر سیم

 

سر سیم نمره ۱٫۵ بسته ۱۰۰ تایی ۱۵۰۰۰ تومان

سرسیم نمره ۲٫۵ بسته ۱۰۰ تایی ۱۸۵۰۰ تومان

سرسیم نمره ۴ بسته ۱۰۰ تایی ۲۰۰۰۰ تومان

سرسیم نمره ۶ بسته ۱۰۰ تایی ۲۴۰۰۰ تومان

 

 

 

  • نویسنده
    azin
  • تعداد بازدید
    1,998 views
۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه