مشاوره و انجام تست های های پات

مشاوره و انجام تست های های پات

28 ژانویه 16

شرکت فنی مهندسی بیر سیستم  با استفاده از نیرو های مجرب آمادگی خود را جهت انجام موارد زیر اعلام میدارد. 1- مشاوره جهت انتخاب و خرید مناسبترین دستگاه های پات 2- انجام کلیه تست های های پات  کابل های فشار ضعیف و متوسط وقوی 4-آموزش نیرو 5- مشاوره جهت انجام تست های های پات از راه دور و در محل...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه