برچسب: دانلود کاتالوگ

  • کاتالوگ رله های SEPAM اشنایدر الکتریک

    کاتالوگ رله های  SEPAM اشنایدر الکتریک

    همانطور که میدانید یکی از بخش های مهم در تابلو های فشار متوسط و قوی سیستم های حفاظتی است. سیستم های حفاظتی تابلو ها و اداوات را در برابر اتصال کوتاه جریان نشتی  اور ولتاز اندر ولتاز و ….. محافظت میکنند تا اسیبی به تجهیزات وارد نشود. سیستم های حفاظتی شامل چندین بخش است. ترانس…