کاتالوگ رله های  SEPAM اشنایدر الکتریک

کاتالوگ رله های SEPAM اشنایدر الکتریک

17 ژانویه 16

همانطور که میدانید یکی از بخش های مهم در تابلو های فشار متوسط و قوی سیستم های حفاظتی است. سیستم های حفاظتی تابلو ها و اداوات را در برابر اتصال کوتاه جریان نشتی  اور ولتاز اندر ولتاز و ….. محافظت میکنند تا اسیبی به تجهیزات وارد نشود. سیستم های حفاظتی شامل چندین بخش است. ترانس های ولتاز و جریان رله...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه