دسته: مقالات برق

  • نگاهی کامل به امواج الکترومغناطیسی و ماهیت و کارکرد آن‌ها

    نگاهی کامل به امواج الکترومغناطیسی و ماهیت و کارکرد آن‌ها

    نگاهی کامل به امواج الکترومغناطیسی و ماهیت و کارکرد آن‌ها   در مورد امواج الکترومغناطیسی بسیار شنیده‌ایم. اما تا چه میزان با انواع مختلف این امواج و نحوه‌ی کاربرد و عملکرد آن‌ها در پدیده‌های مختلف انسانی و طبیعی آشنا هستیم؟ کافی است پیش سه فرد مختلف از واژه‌ی تابش استفاده کنید و خواهید که احتمالا…