مشاوره و انجام تست های های پات

مشاوره و انجام تست های های پات

۰۸ بهمن ۹۴

شرکت فنی مهندسی بیر سیستم  با استفاده از نیرو های مجرب آمادگی خود را جهت انجام موارد زیر اعلام میدارد. ۱- مشاوره جهت انتخاب و خرید مناسبترین دستگاه های پات ۲- انجام کلیه تست های های پات  کابل های فشار ضعیف و متوسط وقوی ۴-آموزش نیرو ۵- مشاوره جهت انجام تست های های پات از راه دور و در محل...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه