لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت – صفحه مسي، صفحه مسی ارت، صفحه مس، صفحه مسی چاه ارت خرداد 1397

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت – صفحه مسي، صفحه مسی ارت، صفحه مس، صفحه مسی چاه ارت خرداد 1397

08 ژوئن 18

صفحه مسی   صفحه مسی 3*66*66 باهنر خلوص 99.9 درصد مس، قیمت هر صفحه: 713,000 تومان صفحه مسی 5*66*66 باهنر با خلوص 99.9 درصد مس، قیمت هر صفحه: 1,176,000 تومان صفحه مسی 3*50*50 طرح باهنر با خلوص 99.9 درصد مس، قیمت هر صفحه: 418,000 تومان صفحه مسی 5*50*50 طرح باهنر با خلوص 99.9 درصد مس، قیمت هر صفحه: 689,000 تومان...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه