بایگانی اعلان و اطفا حریق

نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق و اطفا حریق در تبریز

نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق و اطفا حریق در تبریز

۰۱ بهمن ۹۷

شرکت فنی و مهندسی بیر سیستم با دارا بودن تیم متخصص در زمینه سیستم های اعلام حریق و اطفا حریق فعالیت مستمر دارد. از جمله خدمات قابل ارایه در زمینه اعلام حریق میتوان به موارد زیر اشاره کرد. نوع سیستم : معمولی – آدرس پذیر و هوشمند ۱- طراحی اعلام حریق ۲- آموزش سیستم های اعلام حریق ۳- نصب و...